Skip to main content

Er is zoveel plastic in omloop dat er eigenlijk geen behoefte meer is aan nieuw uit olie nieuw geproduceerde plastic. Als mensheid kunnen we spreken van de gecreëerde mogelijk onuitputtelijk gebruik te kunnen maken uit de nieuwste, door de mens gecreëerde  kringloop, de plastic kringloop!

Bij recyclingbedrijven op aarde hopen de bergen plastic afval zich op. vele honderde duizenden big bags met versnipperd plastic afval staan klaar om te worden hergebruikt. Maar de de afvalverwerkers zoeken naar afnemers, want de vraag naar gerecycled plastic daalt sterk.

De vraag is sterk gedaald omdat olieprijs laag staat en de vraag naar weggooi producten door de corona-uitbraak is gedaald. De branchevereniging van plasticrecyclers, spreek al van een noodsituatie in een brandbrief aan de staatssecretaris. Daarin staat dat het aanbod van plastic afval groot is, maar dat de afzet “een grote uitdaging” is vanwege de afnemende vraag naar de plasticsnippers.

De vraag naar kunststof is door de corona-uitbraak afgenomen in onder meer de planten sector en sierteelt, de autobranche, de consumentensector en de bouw. Voor die tijd was er al een afname te zien door de lage olieprijzen. “Plastic wordt gemaakt van olie, dus als de olieprijs laag is, ligt de prijs van nieuw plastic ook laag.”

Nieuw plastic maken in overbodig en word niet extra belast om plastic berg te verkleinen

Volgens de kunststofindustrie wordt er nog maar voor ongeveer 10 procent plastic producten in Nederland van gerecycled plastic gemaakt. Dat blijkt uit navraag van Monitor bij grote fabrikanten. De lage prijs van nieuw plastic is de oorzaak, maar ook zien ze nadelen aan het verwerken van de plastic snippers, zoals geur, kleur en kwaliteit.

De recyclers pleiten voor een minimumeis voor het hergebruik van het afvalplastic. Maar kunnen ook pleiten voor extra heffingen op nieuw plastic zodat gebruik van recyclen gestimuleerd word. Staatssecretaris Van Veldhoven zegt dat het gerecycled plastic wel schoon plastic is en dat je het overal in kunt gebruiken en dat dat dan ook moet gebeuren.Maar ze dwingt producenten niet om gerecycled plastic te gebruiken.  Ze is voorstander van een minimumeis om hergebruik te stiuleren, maar zegt dat dat in Europees verband moet worden geregeld en dat kost tijd.

Leave a Reply