Skip to main content

António Guterres heeft in een gesprek met wereld leiders aangegeven dat er nu drie typen landen zijn die aandacht nodig hebben. Als eerste de rijkere landen die hun uitstoot zelf moeten en kunnen reduceren omdat ze de investeringen kunnen maken. Dan de armere landen die door de rijkere geholpen dienen te worden zich duurzaam te kunnen ontwikkelen en die groepen van landen die opkomende economieën zijn. De laatste groep benodigd extra aandacht volgens de VN secretaris generale.

Waar de VN hoogste in persoon zich met name zorgen om maakt is dat deze landen hun groeiende economie voed van uit kolen gedreven centrales en dat hun productie, zoals bijvoorbeeld in China enorm stijgt. Hij pleit ervoor dat zij gewoon moeten kunnen doorgroeien ondanks hun extra uitstoot. Corazon had gehoopt dat hij duidelijk maakt dat veel van de productie voor de rijkere landen is verschoven naar juist de landen als China en India. Samen goed voor een groot % van de totale wereldwijde uitstoot. Hiermee zouden de rijkere landen zelf minder uitstoten terwijl ze wel verantwoordelijk zijn voor de consumptie ervan en dus de uitstoot. Die uitstoot ligt nu op het bordje van China en India terwijl die bijvoorbeeld in Europa behoort te liggen.

China  en andere groeiende economie zijn nu de productie staten, de CO2 vrijstaten voor multi nationaals

Grote bedrijven laten nu daar hun productie realiseren zonder beperkt te zijn regels over de uitstoot zoals in Amerika, Canada en Europa. Dat zijn scheve verhoudingen in het sterke nadeel van Eu en USA. Het was ooit de breuk van Amerika met het Parijs akkoord waar de regeringen en bedrijven China als vrijstaat hadden gemaakt door hun tot 2030 geen reductie op te leggen .Dat was tegen Trump zere been omdat deze wilde dat de productie in China net zo belast zou worden als die in Amerika. En daar valt wel wat over te zeggen. Mede omdat ook China ten prooi valt aan sterke verrijking van enkele en de bevolking relatief arm blijft wat weer een argument is om hun dan maar meer te laten uitstoten om gelijkwaardig te worden aan de EU en USA. Deze redenering is niet geheel eerlijk mede omdat China qua uitstoot de EU en USA samen al ver overtreft en toch niet hoeft te reduceren tot 2030.

Hierdoor zal de totale mondiale uitstoot alleen maar toe blijven nemen terwijl we nu met zijn alle al moesten dalen willen we de 1,5 halen.

Hier raakt de António Guterres toch een gevoelige snaar. Want als zou de EU, USA, Canada en alle ander christelijk landen tegen 2030 de 49% halen maar China , India en nog een aantal landen hun uitstoot hebben doen stijgen we onder aan de streep niets zijn opgeschoten tegen 2030. We nog steeds meer dan 415 PPM in de atmosfeer hebben. Tegen 2030 zou dat toch gereduceerd moeten zijn naar 350 PPM of zelfs minder willen we de 1,5 halen. Dus mits ook China , India en andere opkomende landen gewoon sterk mee gaan reduceren tegen 2030 en 2050, met de gelijke monniken gelijke kapen dan reden we het misschien. Maar doen ze dat niet dan zou een sterke reductie van de afname van hun geproduceerde goederen op de EU markten en de USA markten een hulp middel kunnen zijn hen ook te dwingen te reduceren. Alleen zo halen we misschien de 1,5 graden. Zoals het nu gaat zal zelfs de 2 graden overstegen gaan worden.

Leave a Reply