Skip to main content

Bron;Louis Bolk instituut website

Boomteelt integreren in de landbouw lijkt een interessante optie voor zowel de boer als het milieu en de biodiversiteit. Er blijken tal van mogelijkheden voor agroforestry in Nederland, zoals fruitbomen in kippenuitlopen en voederhagen in weilanden voor koeien en geiten. Ook zijn er inmiddels enkele voedselbossen in Nederland te vinden. Een voedselbos is een samenhangend geheel van lage planten, bomen en dieren die in een evenwichtig ecosysteem voedsel voor de mens produceren.
Voordelen van bomen en struiken op het landbouwbedrijf
Bomen en struiken leveren allerlei voordelen, zoals ruwvoer, beschutting voor het vee en nutriënten die uit diepere lagen van de bodem vrijkomen. Het afgevallen blad verbetert de bodem, er wordt CO2 vastgelegd en uiteraard leveren de bomen ook nog kwaliteitshout en fruit. Ook zorgen ze voor voedsel en habitat van nuttige insecten, vogels en zoogdieren. Tot slot zijn dergelijke bomen vaak bekend als een soort landschappelijk erfgoed: al lang geleden werden ze gebruikt als een afscheiding en veekering en verfraaien ze het landschap.Het grote voordeel van agroforestry is het multifunctionele landgebruik. Agroforestry kan daarmee dus een vorm van ‘natuurinclusieve landbouw’ zijn, omdat het meer ruimte biedt aan biodiversiteit.

Agroforestry verder ontwikkelen
Bij het Louis Bolk Instituut onderzoeken we welke nieuwe combinaties van bomen en struiken met vee goed in te passen zijn op agrarische bedrijven. Ook ontwikkelen we nieuwe concepten en doen we onderzoek naar de effecten op milieu en biodiversiteit. Verder zijn we partner in het Europese project Agforward. Om agroforestry verder te ontwikkelen, heeft het Louis Bolk Instituut samen met Stichting Duinboeren de Stichting Agroforestry Nederland opgericht, die aangesloten is bij de Europese Agroforestry Federation. Via dit internationale netwerk wisselen onderzoekers kennis uit en worden oplossingen geboden die het integreren van bomen op het landbouwbedrijf stimuleren.
Nederlandse voorbeelden op website Europees project
Het Europese AGFORWARD project heeft een scala aan publicaties opgeleverd. Zo zijn er beschrijvingen van ruim 40 voorbeelden van bomen in combinatie met landbouw, waaronder twee Nederlandse: kippen in een appelboomgaard en voederbomen op een melkveebedrijf. De online voederbomen database, die de voederwaarde van 100 soorten bladeren weergeeft, is bijgewerkt en er zijn in 2017 twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd: zie rechts op deze pagina onder het kopje ‘Publicaties’.
Werken vanuit integrale systemen
Dankzij onze expertise in duurzame landbouw, waarin de bodem een centrale rol speelt en de functie van biodiversiteit voorop staat, zijn wij gewend vanuit een integraal systeem te werken: alle functies op een agrarisch bedrijf hangen namelijk samen. Deze werkwijze stelt ons in staat om

Leave a Reply