Skip to main content

In het Afrikaanse land Nigeria speelt in het noorden al jaren een steeds groter religieus conflict tussen christenen en moslims. Maar is dat wel geheel gebaseerd op religie en religieus anders geloven en leven? Of is er een hele andere oorzaak te vinden in dit conflict waarbij vaak veel christenen omgebracht worden.

Zijn zij niet direct of indirecte slachtoffers geworden van de opwarming van de Aarde? Klimaat slachtoffers!  We zien vaak dat daarbij de meer welvarende,  in hechte gemeenschap levende christelijke boeren steeds weer de dupe zijn. Dat christenen in het noorden van Nigeria vermoord en verjaagd worden door de rondtrekkende moslims is volgens Corazon omdat de, met name veehouder uit het noorden verder naar het zuiden moeten trekken om daar meer gras, voedsel te vinden voor hun vee. Daar komen ze elkaar veel vaker tegen.  De moslims die vaak veel eerder naar geweld grijpen komen onderweg hindernissen tegen die door de christenen zijn gebouwd. Bijvoorbeeld de vele agrarische percelen van de meestal christelijk boeren. Daarom heen ontstaan nogal wat conflicten. Die worden dan vaak uitgevochten met allerlei tegenacties als wraak acties .Hierbij zijn de christen de dupe word van extreem gewelddadige raids door moslims milities op christelijke boeren gemeenschappen.

Onderzoeken tonen aan

De mensenrechtenorganisatie Human Right Watch (HRW) doet in Nigeria onderzoek naar dit geweld. Zij zien geen echte georganiseerde moord op vooral christenen .Er is meer aan de hand volgens HRW . Onder het opgelaaide geweld ligt volgens hun een eeuwenoude rivaliteit tussen nomadische veehouders en akkerbouwers. Ook zij geven aan dat ook klimaatverandering een steeds grotere rol speelt omdat er in het noorden steeds minder grasland en drinkwater te vinden is . Daardoor komen de herders steeds in conflict met de akkerbouwers. In onvermijdelijke confrontaties worden etnische en religieuze verschillen vervolgens vaak uitvergroot, aldus HRW.

Ook in Europa zijn conflicten om de opwarming van de Aarde

Er speelt wel degelijke mee dat juist de religieuze verschillen in de conflicten oplaaien. Want waar ze eerst in eigen veilige gebieden verbleven komen de groepen, die lijnrecht tegen over elkaar staan als aankomt op wat te geloven,  elkaar nu steeds meer tegen door de verschuiving van leefgebieden door opwarming van de aarde. Daarbij is er maar weinig vuur nodig om tot een conflict op te laaien. Honger en droogte heeft de laatste decennia veel mensen op dreef gebracht. Vaak  leven de moslims net in die,  niet gezegende gebieden op aarde , gebieden waar veel conflicten zijn of waar heel veel droogte leeft . Vele miljoenen mensen zijn dan ook juist vanuit deze door moslims gedomineerde gebieden rond de evenaar gevlucht en vertrokken naar gezegende gebieden waar de christenen wonen. Daar botsen ze nu. Wij zijn bij Corazon er van overtuigd geraakt dat ook hier in Europa er steeds meer conflicten zijn ontstaan door die volksverhuizing van volkeren die eigenlijk veroorzaakt zijn door het veranderde leefgebied in noord Afrika en het midden Oosten.

Leave a Reply