Skip to main content

Hoe spelen we in op klimaatverandering? Hoe zorgen we voor voldoende zoet water? Hoe vergroten we de biodiversiteit? Allemaal vragen waarop ook de Provincie Zeeland een antwoord zoekt. Bij deze zoektocht verkennen we nieuwe vormen van volhoudbare landbouw. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van voedselbossen. In zo’n bos wordt op natuurlijke wijze geboerd, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en met veel verschillende gewassen.

Het realiseren van een voedselbos is geen eenvoudige stap. Toch willen we kijken of het mogelijk is om in Zeeland een of meerdere voedselbossen te realiseren. Daarom zijn we bezig met een interessepeiling.

Wat zoeken ze?

Misschien bent u al bezig met de aanleg van een voedselbos of denkt u erover na. We horen graag waar u tegenaan loopt en in hoeverre de Provincie u kan helpen met uw plannen. Op voorhand denken wij aan een voedselbos van ongeveer vijf hectare, waarbij de inbreng van grond een voorwaarde is. Qua locatie hebben we een voorkeur voor een plek in de directe nabijheid van Natura 2000-gebieden (zoals de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren) of in het stedelijk gebied van Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen of Vlissingen.

Belangstelling?

Werkt u aan een plan voor een voedselbos in Zeeland dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Stuur dan uiterlijk 20 september 2020 een beschrijving van uw voorstel (max. 2 A4-tjes) aan voedselbos@zeeland.nl.

In alle gevallen ontvangt u van de Provincie Zeeland een schriftelijke reactie op uw ingestuurde plan. Als uw plan voldoet aan bovenstaande beschrijving nodigt de Provincie Zeeland u uit voor een oriënterend gesprek. Op basis daarvan bekijken we of en hoe de Provincie kan helpen bij het zetten van de benodigde stappen voor de aanleg van een voedselbos.

Voor het kunnen versturen van een schriftelijke reactie dan wel voor het kunnen uitnodigen voor een oriënterend gesprek vragen wij u minimaal de volgende contactgegevens in uw reactie aan de Provincie Zeeland op te nemen: uw naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer.

Gegevensbescherming

Provincie Zeeland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw voorstel en contactgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de Zeeuwse verkenning voedselbossen en zullen niet zonder uw toestemming gedeeld worden met derden. Provincie Zeeland bewaart uw voorstel en contactgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking en zal uw voorstel en contactgegevens niet langer bewaren dan voor de duur van deze Zeeuwse verkenning voedselbossen nodig is. Bekijk voor meer informatie over hoe Provincie Zeeland omgaat met uw persoonsgegevens de privacyverklaring. Ook kunt u voor vragen hierover contact opnemen via voedselbos@zeeland.nl.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl

Leave a Reply