Skip to main content

Honger slimmer bestrijden.

Na jaren van toenemende wereldwijde voedselzekerheid neemt de honger in de wereld door rampen rond klimaat weer toe. Deze stijging concentreert zich vooral in landen die getroffen zijn door droogte,rampen en plagen.Door hun kwetsbaarheid nemen ook gewelddadige conflicten toe. Wat leid tot vernietiging van gewassen en infrastructuur en dus nog meer problemen rond water en voedsel. Ook raken mensen ontheemd en hebben daardoor geen (veilige) toegang tot markten.De boeren zijn niet in staat zijn om te planten en te oogsten.

Verlies van kostbare boeren

Het leven in dit soort gevaarlijke situaties  maakt dat boeren in de voedselketen gebruik maken van verschillende overlevingsmechanismen die vaak zelfs in het beste geval zeer schadelijk zijn voor de beschikbaarheid van voedsel. In het slechtste geval kunnen ze bijdragen aan verdere instabiliteit en onrust Boeren schakelen bijvoorbeeld over op activiteiten met een kortetermijnopbrengst, schalen de productie terug, verkopen productiemiddelen zoals gereedschap en vee, of kunnen proberen werk te vinden buiten het landbouwbedrijf. Een enorm verlies van productie potentieel en deskundigheid op gebied van voedsel productie.

Helpen bij de voedselzekerheid  is agrarische sector bescherming bieden bij langdurige crises

Deze conflictsituaties breiden zich ook in toenemende mate uit bij langdurige voedsel crises, die vaak een combinatie zijn van langdurige conflicten die ineens weer oplaaien , instabiliteit en voedsel te kort – veroorzaakt door de ineenstorting van de bestaansmiddelen en het huidige voedselsysteem. Toch blijft de landbouw een stabiele factor in crisis omdat voedsel altijd nodig is en goed kan zorgen voor noodzakelijke werkgelegenheid en inkomsten. Wat betekent dat de bevordering van het helpen en het beschermen van sommige regionale voedselsysteem een cruciaal stuk is van de puzzel voor het bereiken van meer stabiliteit in sommige regio,s waar langdurige conflicten zijn.

Hoe dan ook voedsel moet een zekerheid zijn

Om onze voedselproductie en -markten in moeilijke omstandigheden goed te laten functioneren, zijn er duidelijke strategieën nodig die de inbreng van de lokale bevolking en de gemeenschapsstructuren weten te benutten. Zo gebruiken wij als voorbeeld met Corazon de uitgebreide wereldwijde Caritas structuur om hulp daar te krijgen waar het nodig is. Ook ondersteunen wij via Caritas de lokale boeren met middelen  en kennis. Zo bevorderen we via de kerk de veerkracht van (plattelands)huishoudens, gemeenschappen en voedselsystemen om in het levensonderhoud te blijven voorzien ondanks verstoringen van het voedselsysteem. Corazon helpt voedsel productie en voedselzekerheid in stabielere omgevingen te versterken met ons Sowing seed programs. De bevolking inzetten om hen bij te laten dragen aan de voedselzekerheid in probleem gebieden die nabij gelegen zijn.

Kennisoverdracht in samenhang met voedselzekerheid en stabiliteit

Met ons Sowing seed program zetten wij in samenwerking met de WUR een kennistraject in waarmee we lokale bevolkings groepen kunnen laten meewerken aan het bereiken van SDG2.  Het sowing seed program als kennistraject in relatie tussen voedselzekerheid en stabiliteit probeert daar waar kan te helpen partners en belangen groepen te ondersteunen wanneer zij willen werken aan de waarborging van voedsel zekerheid in eigen en andere nabij gelegen regio,s. Caritas help Corazon met het delen van strategieën , lessen via het organiseren van expertmeetings in lokale gemeenschappen, workshops, lesmateriaal en andere kennisactiviteiten waar we ons focussen op het inzetten van kennis voor een beter beleid op gebied van voedselproductie en distributie  en hoe we dit eenvoudiger in de praktijk kunnen brengen.

Veilige voedselproductie regio,s nabij probleem gebieden

Specifieke kennisbehoeften worden samen met de lokale gemeenschap geïnventariseerd. dat loopt via de kerk en hun Caritas afdelingen. Belangrijke kwesties zijn onder meer hoe we  door eenvoudige voedselzekerheid activiteiten bijdragen tot meer veerkrachtige huishoudens, gemeenschappen en lokale voedselsystemen. Hoe we samen als kerk en overheden kunnen bijdragen tot stabiliteit en welzijn van mensen. Corazon en Caritas slaan daarmee bruggen, vrije productie regio,s voor de humanitaire en ontwikkelingsprogrammering die gericht zijn op langdurige crisisgebieden.

Leave a Reply