Skip to main content
Algemeen

By 12 februari 2020No Comments

Nu willen de zes grooste Europese energieconcerns pleiten voor een hogere prijs voor CO2-uitstoot.Maar was dat al niet ? Het lijk nu dat de bedrijven zekerheid willen creëren over het op handen zijnde drastiche energiebeleid.

Meestal zijn het toch de milieugroepen en klimaatstrijders die vinden dat er stevige afspraken moeten worden gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen, zoals kooldioxide. Daarom was is het verbazend dat uitgerekend Shell, BP en vier andere Europese energiebedrijven willen dat er een serieuze prijs word betaald voor CO2-uitstoot.

De oliemaatschappijen hebben nu zelf gevraagd aan regeringsleiders om alles te doen om op de klimaattop,december in Parijs,te zorgen dat de vervuiler voortaan meebetaalt aan de uitstoot dat men de atmosfeer inblaast: Zorg dat het klimaatakkoord van kooldioxide geld gaat kosten. Zó veel geld, dat bedrijven zelf gaan zorgen hun uitstoot te verminderen.

Maar was dat al niet zo ? In begin van deze eeuw , rond 2005 waren er al afspraken dat er een vaste prijs betaald zou worden op emmisie ! Bedragen van rond de 30 euro per uitgestoten ton co 2. Waar is dat accoord gebleven ?

want we zijn nu bijna ander half decennia verder nog steeds aan het onderhandelen en we zijn nog steeds niet geslaagd drastische het mes te zetten in de uitstoot.

In sommige landen, met name in Europa, daalt de uitstoot wel iets , maar wereldwijd stijgt de uitstoot nog steeds. Zo veel dat het niet goed voor ons is.

We weten dat als we zo doorgaan afstevenen , volgens klimaatwetenschappers op een temperatuurstijging van misschien wel 3 tot 4 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw. Terwijl we besloten hebben dat het niet meer dan 2 graden warmer mag worden op aarde om ernstige economische en maatschappelijke schade te voorkomen.

Die koolstofprijs (dat wil zeggen: betalen voor de uitstoot van broeikasgassen) waarom is dat toen niet goed van de grond gekomen ?

Was het omdat regeringen boter op hun hoofd hadden en niet ingrepen toen er net meer betaald werd?

Was het omdat er geen boete of sancties zijn om de bedrijven te dwingen.

Wat is er gebeurd ?

De komende tijd zal Corazon zich bezig gaan houden met de ze vraag om te kijken of we herhaling van afspraken die niet nagekomen worden te voorkomen.

Want dat geld kan ingezet worden om projecten te financieren als onze SDE + , Subsidies voor het instaleren van allerlei duurzame energie installaties en maatregelen.

We zien dan ook dat de warmere stromen sterker worden en steeds meer de koude stromen verdrijven, waardoor het ijs op de polen sneller smelt. We zien veel vochtige warmere lucht verplaatst worden. Het regenwoud verdroogt. Door ontbossing wordt dit effect nog eens versterkt. We zien de moesons veranderen. De woestijn wordt steeds groter. Kortom: we zien allerlei gevolgen door de verandering van de lucht- en waterstromen en de temperatuur ervan. Het lijkt er op dat deze veranderingen onomkeerbaar worden. We moeten er rekening mee houden dat deze systemen, cruciale onderdelen van de aarde, niet in enkele jaren hersteld of herbouwd kunnen worden.

Leave a Reply