Skip to main content

De regering heeft het weer voor elkaar: zuur verdiend geld betaald aan de belastingdienst wordt doorgesluisd naar bedrijven als Shell en Exxon. Nu gaat het om de afvang van CO2 om dat op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. Twee raffinaderijen van Shell en Exxon Mobil, en twee waterstoffabrieken van Air Liquide en Air Products kunnen de 2000 miljoen euro gaan afvangen vanuit onze staatskas. Niemand zeurt erover, terwijl er nog vele onzekerheden zijn en terwijl de boer 20 keer meer CO2 opvangt voor het zelfde budget. Wat mankeert deze regering?

De bedrijven gaan vanaf 2024 een deel, hoeveel weten we niet precies, van hun CO2 uitstoot afvangen en invoeren op een verzamelleiding die recht door het Rotterdamse havengebied loopt. Via deze onderzeese leiding zal het CO2 gas vervolgens getransporteerd worden naar een platform in de Noordzee. Daar wordt het in een leeg gasveld gepompt. Het voornemen is om vanaf 2024 jaarlijks een moeilijk te controleren hoeveelheid van 2,5 miljoen ton CO2 uit de lucht te halen, zeggen ze! Twee miljard voor ongeveer 1 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Nederland.

Nieuwe technieken worden uitgerold: Carbon Capture en Storage (CCS)

De techniek die ze gaan toepassen heet Carbon Capture and Storage (CCS). Dit houdt in: carbon afvangen en opslaan en is in Nederland nooit eerder toegepast. Eerdere pogingen van Shell om CO2 op te slaan onder Barendrecht stuitte op verzet van de inwoners. Zo waren er ook plannen om de CO2 af te vangen van kolencentrales in de Rotterdamse haven, zodat bedrijven gewoon kolen konden doorstoken. Gelukkig kwam dit door financiële problemen niet van de grond.

Belangrijke grondstoffen onttrekken van de Aarde 

Corazon had al eerder opgemerkt dat zomaar grondstoffen onttrekken uit de Aarde die noodzakelijk zijn voor de aardse natuurlijke kringlopen de mensheid voor nog grotere problemen zal gaan stellen. Het onderbreken of ontregelen van bijvoorbeeld de kringstofkringloop zal problemen gaan geven voor de toekomst van de aardkorst. Dat geldt ook als je bouwstenen als CO2 weghaalt en diep wegstopt onder bodem waar de Aarde er niet veel meer mee kan doen. CO2 is een bouwsteen voor o.a. zuurstof en koolstof. Koolstof komt in bijna al de levensvormen voor en is dagelijks nodig om bijvoorbeeld menselijke lichamen, planten, bomen, dieren en andere levende mechanismes te bouwen. Deze bouwstenen massaal afvangen en wegstoppen waar  we er niet goed meer bij kunnen zal zorgen dat de balans tussen de aanwezige en de benodigde koolstof ontregeld wordt.

Het is afgesproken in het klimaat akkoord

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat ongeveer de helft van de CO2-reductiedoelstelling van de industrie in 2030 gehaald mag worden met behulp van deze onnatuurlijke en gevaarlijke techniek, want de methode is omstreden. Volgens critici is CCS een dure manier om echte CO2 reductie te realiseren. En wie gaat dat betalen? De vervuilers: wij dus!  Dit makkelijke verdienmodel voor de grote bedrijven in het zogenaamd terugtanken van broeikasgassen, door die op te vangen en op te slaan in de diepe bodem zal tevens ervoor zorgen dat deze bedrijven hun vervuilende processen niet zullen verduurzamen.  CCS houdt niet duurzame activiteiten in stand!

De boer kan het veel beter voor het zelfde geld

De 2 miljard subsidie wordt gebruikt om de dure CCS betaalbaar te maken, terwijl voor hetzelfde geld de boer het twintigvoudige kan realiseren voor die zelfde 2 miljard. Als een boer 1 ton carbon opslaat (bijvoorbeeld via jaarlijks extra organische bodemstoffen in de grond toevoegen sterk verrijkt met biomassa, compost en houtskool residuen) in de bovenlaag van zijn agrarische bodem, voor pak hem beet , 150 euro een ton vergoeding, dan slaat hij voor ons 3,7 ton CO2 op (1 t carbon, koolstof is namelijk 3,7 t Co2). Als je dus de twee miljard euro aan boeren geeft ipv de Shell om voor ons tonnen CO2 op te slaan , dan kom je al snel aan 13,3 miljoen ton carbon, dat equivalent is aan 49 miljoen ton CO2. Dat is ongeveer 20 keer meer dan wat ze nu krijgen bij de Shell voor 2 Miljard.

VVD regering kiest weer voor de leugen door voor groot verdieners te lobbyen in plaats van de boer en de bodem gebruik te maken om CO2 op te slaan. 

De 2 miljard euro worden betaald uit de SDE++-subsidieregeling. Dat is bijna 40% van de totaal budget van 5 miljard euro. SDE wordt tot nu toe voornamelijk voor de opwekking van duurzame energie uit zon en wind gebruikt. Met name alleen maar grote investeerders met hun grote projecten halen hun voordeel uit deze SDE, dus de kleine man mag alleen maar mee betalen via belastingen. Daar tegenover staat, nu weer overigens met CO2 opslaan, dat het resultaat tegenvalt in reductie. We kunnen tegen lagere kosten veel meer CO2 reduceren met kleine boertjes , maar de grote bedrijven krijgen dus de voorrang. Corazon snap hier helemaal niets van waarom doet CDA of CU hier niets tegen? Voor Shell is de CO2-opslag een relatief goedkope investering met al die SDE miljarden erbij. Veel goedkoper dan moeten investeren in het vermijden van uitstoot. Zo gaat dus nu een nieuwe fase in voor Shell en Exxon in het geld verdienen . Co2 afvangen om zo de aarde te reden…….

Leave a Reply