Skip to main content

We staan er niet bij stil maar de omzeten van de wereldwijde olie en kolen markten zijn fenomenaal hoog. Ze lopen in totaal op naar de 10 duizend miljard per jaar .

De productie van 80 miljoen vatten ruwe olie per dag leveren bij een prijs van US$ 65 per vat gemiddeld  5,2 miljard omzet per dag, dus rond de 1000 miljard euro per jaar. De 8 miljard ton kolen die jaarlijks in de wereld geproduceerd worden hebben bij een gemiddelde prijs van US$ 100 per ton een marktwaarde van ongeveer 800 miljard dollar.

Daarnaast levert olie en kolen verwerkt tot brandstoffen en energie een veelvoud op van die 1800 miljard. We denken dan aan de kWh , brandstof prijs aan de pomp waar het bedrag vermeerderd word met winst ondernemingen en allerlei belasting.

We schatten in dat dit al gauw oploopt ergens tussen de 7000 en de 10 000 miljard.Per jaar wel te verstaan !

Er zijn veel soorten ruwe aardolie (crude). Olie uit Irak en Iran bijvoorbeeld is veel lichter dan Noordzeeolie, waar veel meer zware stookolie in zit. Ruwweg krijg je als crude wordt geraffineerd 15% zware stookolie, 15% lichte stookolie, 15% dieselolie, 25% benzine en 20% LPG en 10% lichtere fracties. Methaan, ethaan, zwavelwatersof en waterstof. Maar nogmaals: per soort grondstof kan dat anders zijn, binnen een zekere marge. In Russische crude zit bijvoorbeeld soms opvallend weinig benzine, het vermoeden is dat ze er al een deel uithalen ergens tussen de bron en de tanker. Omdat de vraag naar benzine en LPG groot is (en daardoor de prijs relatief hoog) wordt de stookolie steeds vaker door een katalytisch kraakproces geleid, waardoor er wederom een mix ontstaat die vergelijkbaar is met crude. De stookolie die daar uit komt is erg zwaar, en wordt gebruikt om asfalt te maken. De lichtere producten zijn allemaal onverzadigd (bijvoorbeeld buteen i.p.v. butaan), en daardoor chemisch reactiever. Dat geeft dus benzine met een hoog octaangetal, en enkele grondstoffen die erg gewild zijn voor de chemische industrie. Buteen en iso-buteen kun je in een reactor weer aan elkaar knopen, en dan krijg je zuivere iso-octaan, een zeer hoogwaardige benzine. Die kun je mengen met een minder goede benzine, en heb je toch een goed eindproduct. Oftewel: een moderne raffinaderij met toeters en bellen haalt ca. 20% diesel en 40% benzine uit de crude. Voor de benzine naar de pomp gaat wordt er LPG bijgemengd voor een betere verdamping. Als je dat meetelt kom je op ca. 45%.

Leave a Reply