Skip to main content

Christenen zouden toch beter op de winkel van hun Vader moeten gaan letten. Zoals Omtzigt dat doet . Zo ook bijvoorbeeld met de huizen voorraad van Nederland. De samenleving word vanuit alle kanten voor de gekkie van de klas gehouden. Zo erg zelfs dat het openlijk liegen van de premier en regering over van alles en nog wat gewoon geaccepteerd word. We zijn verplicht meer aan het licht te brengen zoals Pieter Omtzigt dat doet. Ook wat betreft alle ins en outs van de huizen voorraad in Nederland. Want ondanks het vele bouwen van de afgelopen decennia blijk het dat we toch nog mensen van een woningen uitsluiten op basis van een smoes omtrent zogenaamde woning tekort.

Laat corazon.nu als eerste een oproep doen aan de christenen en de gehele samenleving om eens goed de aantallen mensen op Nederlands grond gebied te hertellen. Officieel behoort Nederland ongeveer 17 miljoen geregistreerde inwoners . Maar wij zouden niet verbaasd zijn als we dichter tegen de 19 a 20 miljoen mensen zitten dan bij die 17 miljoen. Kijk maar eens goed naar onze grote steden Asterdam ,Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar zijn zo veel mensen zichtbaar aanwezig dat het gevoel je bekruipt dat het over bevolkt is. Nu zullen sommige denken dat we er naast zitten maar wat als het klopt wat wij denken? Wat als er meer dan 19 miljoen mensen in Nederland verblijven waar verblijven deze mensen dan?

Aantrekking van vele mensen benodigd regels en uitgestippelde routes

Nederland is van oudsher een land dat altijd mensen heeft aan getrokken. Waarschijnlijk onze voorvaderen zou er wel eens een kunnen zijn die ooit huis en haard verlaten heeft om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. Ergens rond de 15e eeuw ware er nog maar een 1 miljoen mensen hier gevestigd. Maar nu we in een veel complexere compactere samenleving zitten waar we met 17 miljoen geregistreerde mensen de ruimte niet zo maar meer kunnen gebruiken om te wonen en te leven hebben we geregeld dat immigratie , wonen en werken in dit land onder strikte voorwaarde moet plaats vinden. Mede omdat we anders de gehele samenleving in grote problemen kunnen brengen.

Maar deze dagen worden regels en routes betrekking op (arbeids) immmigratie, wonen en werken ten voeten getreden

Regels worden nu anno 2021 vooral opzij geschoven en overtreden, niet door , zoals we denken de enorme stroom migranten naar Nederland, maar juist door een hooggeacht onderdeel van onze samenleving wat hen nodig heeft. Het is dan wel de rijkdom van Nederland wat hun aantrekt maar het zijn zei die hen benodigde om hun winsten die het hun mogelijk maakt om hier te kunnen overleven. Zei die hen faciliteren met huizen, werk en inkomen. Wel of niet geregistreerd. In dit geval vaak niet geregistreerd en dus voor de samenleving niet zichtbaar. Dan alleen bij zonnige dagen in de straten van onze steden. Wie verdienen er aan deze vele immigranten? We kijken dan voornamelijk naar de groente producenten in Nederland. De op een na grootste exporteur van groente en fruit in de wereld zijn we. De uitzendbureaus, huisjes melkers , woning coöperaties en woningbouwers, banken en hypotheek verstrekkers, investeerders en alles en nog wat wat rond onze enorme voedsel productie die Nederland rijk is zich heeft gevestigd. Een enorme geld machine waar onze overheid aan mee doet mee als van we horen wel zien het allemaal gebeuren maar we zwijgen en boven we laten ze zwijgen als er over de gevolgen gezeurd word! Ik denk even aan onze Pieter Omtzigt die ze weg willen cijferen omdat die een beerput opentrok die ook in direct te maken heeft met immigratie en veel te veel problemen in onze grote steden.

Alles is terug te traceren naar onze enorme extreme hoge productie van voedsel 

Bij Corazon focussen we ons op het klimaat. Dat is onze opdracht. We kijken met name hoe de Nederlandse agrarische sector de opslag capaciteit van CO2 in en op bodem zo ernstig heeft beschadigd om de modernisatie van onze voedsel productie. Ik benoem dan apart ook het voedsel voor de enorme vee industrie. De afgelopen 40 jaar zijn er vele miljoenen mensen naar Nederland getrokken om met name het vele werk te doen in deze voedsel productie. Nederland had beleid gemaakt om bewust de voedsel productie te verhogen. Het ware probleem van nu is dat er veel te veel voedsel word geproduceerd in Nederland. Dat het verdienen van extreem veel geld in deze sector nu vele verblind heeft over de gevolgen ervan. Zowel op gebied van klimaat, natuur, uitstoot van bv CO2 en Stikstof maar ook, en dat is ook zeer ernstig, lijk men over het hoofd te zien de aanhoudende immigratie en problemen in onze steden, waaronder spanningen en woning nood.

Voor lokale bevolking is er woning nood volgens de regering en insiders.

Maar klopt dat wel? Nee er zijn bewijsbaar meer dan zat woningen maar ze worden onttrokken aan hen oorspronkelijk doel. Woningen in Nederland zijn veelal bedoeld voor in Nederland geregistreerde gezinnen en individuen. Zij die een laag inkomen hebben sociale woningbouw en zij die boven modaal kunnen huren en kopen kunnen terecht bij in wat we noemen de vrije sector. Maar in de praktijk zijn dus vele woningen niet meer beschikbaar omdat ze onrechtmatig gebruik worden. En de regering doet er niet niets tegen omdat ze boter op het hoofd heeft. Het is een Eldorado voor investeerders, Huizen melkers, banken, hypotheek vertrekkers, mensen smokkelaars en uitzendbureaus. Want het heeft een enorme onderwereld achtige economie gecreëerd door onder verhuur aan illegalen en de honderdduizenden arbeid immigranten die al decennia lang jaarlijks de Nederlandse steden overspoelen.

Overvolle wijken die ver boven hun beschikbare capaciteit mensen herbergen

Overvolle wijken herbergen meer mensen dan oorspronkelijk de bedoeling is, wat veelal levens gevaarlijke en onmenselijke situaties oplevert. We spreken over te veel mensen in een ruimte. Maar ook levensgevaarlijke en rampzalige situaties zoals deze week waar een 40 tal sociale (huur)huizen uitbrandde in de Haagse Schilderswijk. Wat opviel bij deze ramp is dat veel van de slachtoffers, nu dakloze mensen, arbeid migranten waren die werkzaam zijn in de glastuinbouw in het Westland. Normaal sociale woningen die dus nu alleen nog maar beschikbaar zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten, pak hem beet 10 tot 15 mensen per woning. Elk een 300 tot 400 euro betalen per maand of zelfs meer waarmee je met deze aantallen zo een huis in 5 a 6 jaar heeft terug verdiend! Een wonder dat er geen doden zijn gevallen.

Waarom horen we niets over deze illegale praktijken ipv te spreken alsof er woningen te kort zijn.

Waarom trekken lokale overheden, woning coöperaties, instanties en buurtbewoners niet aan de bel als er zoveel woningen in de onderverhuurd zitten? Laten we beginnen bij de buurtbewoners die in deze wijken leven. Wie kent wie is dan de vraag? Niet voor niets spreken ze over sterke vervreemding, eenzaamheid en individualisatie . De mensen weten niet meer wie er bij hun in de straat woont men kent elkaar gewoonweg niet meer. De sfeer in wijken is vaak zodanig dat vaste bewoners haast niet meer de deur uitkomen of zich op straat durft te geven. Daarbij komt ook dat de mens veelal binnen word geëntertaind  via internet, tv en andere media. Wat betreft de lokale overheid en maatschappelijke organisaties die trekken zich steeds verder terug uit wijken. Waar vroeger er bijvoorbeeld een groot aanbod was van het buurt en clubhuizen die onder ander door lokale overheden werden gefinancierd zijn er nu bijna geen meer te vinden in wijken, weg bezuinigd. Over Politie op straat helemaal niet te spreken.

Men overtreed vaak wetten en regels als het gaat om illegaliteit en huisvesting van arbeid migranten.

Wettelijk mag veel niet maar toch gebeurd het . Dat is zo een voorbeeld waar de overheid bewust niets doet om woningen beschikbaar te maken voor hen die daar het recht op hebben. Waarom doet de regering er geen onderzoek naar? Corazon denk omdat het de sectoren in problemen zal brengen en ook mensen binnen de politiek die er mee verstrengeld zijn. Of het nu de woning markt is, uitzend organisaties of de voedsel industrie. We weten uit recent verleden dat hier veel scheef zit in de politiek ivm sterke belangen verstrengeling tussen politieke kopstukken en deze sectoren. Daarom zien we dat ook de regering niets doet terwijl er zo veel woningen zijn onttrokken uit de samenleving alleen maar ten dienste aan commerciële en illegale doeleinde. Dit terwijl ze gefinancierd, gebouwd en bedoeld zijn voor de woning rechten van gewone Nederlandse burgers.

Corazon denk dat met dit komt door soort marionetten politiek, loby achtige infiltratie in onze overheid waar een poppetje als Rutte een boegbeeld van lijkt te zijn.   Daarom moest ook Omtzigt een functie elders krijgen omdat ze weten dat hij wel de onderste steen boven zal krijgen. De vaste fundatie achter de schermen van onze overheid drijft op macht en heel veel geld verdienen aan een paar nog echte stabiele financiële inkomsten stromen in ons land zoals de woning markten, uitzend organisaties en de voedsel industrie . Deze drie eenheid die op hebzucht drijft zal ons op de rand van de afgrond te brengen.

Maar wie betaald de rekening? 

Wie denk u? De gewone armere stadsmens als eerste , die is zijn stad al kwijt is en kan geen kant meer op dan alleen de wijken te ontvluchten. Deze ziet zijn ooit zo leuke leefbare volkswijk omgeturnd zijn door deze bedrijven en overheden in een duiventil. Het is er nu een komen en gaan van veelal alleen maar  vreemde buitenlandse mensen die totaal geen bindingen aangaan met de vaste bewoners. Wie betalen nog meer? De slachtoffers van situaties als die we deze week zagen. De mistanden met illegalen e arbeid migranten. Wat dacht u  van uitbuiting ? Wie betalen nog meer de rekening. De mensen die nu al jaren op een woning zitten te wachten die kunne zo wel blijven wachten want die huizen komen pas beschikbaar als er geen onderhuurders meer zijn, ende overheid en justitie doen er niet veel tegen. Dan de mensen die wegvluchten uit deze wijken en toren hoge hypotheken aan moeten gaan voor een huis aan de buitenrand van steden , of de mensen die er juist naar toe gaan om er een peperdure huis te huren of te kopen en er achter komen dat het ze jaren of zelfs decennia bezig zullen zijn om zo een buurt weer leefbaar te maken Wie of wat ook tol betaald is de aarde , natuur, de diertjes en de plantjes want nog een miljoen huizen bouwen of huidige voedsel productie in stand houden betekend ook weer veel te veel CO2  uitstoot. De gewone belasting betaler is de hoofd dupe , dagen extra per maand moeten werken om mee te betalen aan alle rekeningen die hier mee te maken hebbe als klimaat subsidies, woning bouwen , criminaliteit bestrijding, de GGZ en gezondheid zorg , maatschappelijk werk , jeugd en gezins werken, aanpak van schulden problematiek, aanpak van sociale en maatschappelijke achterstanden , uitkeringen, toeslagen enfin zo kan ik wel een tijdje doorgaan.

Doen we niets dan zijn we allemaal de klos

Maar uiteindelijk zijn we allemaal de klos als we er niets tegen gaan doen. De wijze waarmee de hebzucht toe slaat is ongekend en ook hoe de regering er mee omgaat is een teken aan de wand. Voor wie Rutte eigenlijk aan het bouwen is en voor wie de regering de nieuwe woningen echt bereikbaar maakt en juist ook voor wie niet zullen we wel zien als we er niest tegen doen! Want daar gaat het om  Rutte gaat ook hier weer een grens over van het toelaatbare. Het is ook hier niets anders dan voorliegen en bedriegen van burgers om toch de woningen bij te bouwen. Het gaat hier niet om dat gezin, die man , vrouw  of jongeren die al heel wat al jaren op een goede woning wacht maar het gaat hier ook alleen maar om het grote geld verdienen. Zij die wachten worden als argument gebruikt. Want Rutte weet ook dat we 1 miljoen huizen gaan bouwen omdat ze 1 miljoen geplande immigranten naar Nederland gaan aantrekken zodat de kornuiten achter de schermen en hun nood naar goedkope werkhanden de komende 10 jaar voorzien

Arme Nederlanders.

Leave a Reply